Barngrupper, lokaler och öppettider

Rönnbäret är uppdelat i två barngrupper:

Dungen: Åldrar 1-3 år (15 barn)

Gläntan: Ålder 3-5 (19 barn)

Barngrupperna har egna avdelningar men möts på gården och har gemensamma aktiviteter såsom en sångsamling. Vi odlar en miljö där barn i olika åldrar får utbyte av varandra. Våra lokaler är rymliga och välutrustade med atelje, vilorum, bokhörna osv.

Förskolan är öppen mellan 07.30-17.00 helgfria vardagar. Förskolan stänger 13.30 dag före röd dag och håller stängt på klämdagar. Vid behov justerar vi inom ramtiden 6.30 – 18.30.

Pedagogik

Förskolan startades 1990 och har en väl utvecklad pedagogisk verksamhet med sju anställda. Vi har en fantastisk personal som är enormt engagerade i våra barn och som arbetat länge tillsammans.

På Rönnbäret arbetar personalen efter en målsättning att ha en bra balans för barnen mellan aktivitet och vila, med fokus på att arbeta mot stress och för en givande lärande miljö. Sång, musik, rörelse, bild och skapande är en självklar del av pedagogiken. Matematik, naturvetenskap, språk och kultur tar stor plats i barnens vardag genom både praktisk och teoretisk vägledning.

Förskolan anser att leken är viktig och planerar alltid in tid för fri lek där barnen kan träna sig i att samspela med andra och bearbeta saker som händer i deras liv. Barnen uppmuntras aktivt till att hjälpa varandra i olika situationer och pedagogerna strävar efter att vara goda förebilder för barnen. Förskolan arbetar efter Läroplanen för förskolan (Lpfö 98).

Pedagogerna har ett mycket nära samarbete med föräldrarna i arbetet runt det enskilda barnet. Vi anser att den specifika kunskap som varje förälder har om sitt barn tillsammans med pedagogers kunskap om barnet på förskolan, såväl som individ som i grupp, är ovärderlig.

Aktiviteter

Veckodagarna är uppdelade i aktiviteter, såsom rörelse, sång, sagostund, bygg och konstruktion, skapande i vår ateljé, och ”fri lek”. Vi går ut varje dag, oavsett väder. Varje termin uppträder en teater på förskolan för alla barnen. De äldre barnen går även på teaterbesök utanför skolan. De äldre barnen besöker regelbundet närliggande bibliotek och erbjuds delta i simskola.

Tema

Under terminen arbetar vi med olika teman. Exempel på teman vi har haft är staden, kroppen och naturvetenskap. Under terminen gör vi pyssel och aktiviteter som utforskar temat, både i större och mindre grupper.

Utflykter

Under det varmare halvåret har vi en dag i veckan som utflyktsdag. Då tar barnen med sig egen matsäck och vi går ut och utforskar naturen omkring oss. Vi har nära till Lill Janskogen, Tessinparken, och Djurgården.

Traditioner

På Rönnbäret värnar vi om våra traditioner. Några uppskattade exempel är vårt Luciafirande samt sommarfest med uppträdanden av barnen där alla anhöriga bjuds in. Barnen bakar, pyntar, och planerar inför högtider tillsammans.